Saabunud kevad ja lume kadumine paneb aia- ning maaomanikel näpud sügelema. Inimesed töötavad viiruseleviku ohu tõttu praegu palju kodus ja nii jääb veelgi rohkem aega aias või maakodus toimetamiseks. Selge see, et iga maalapp tahab kevadel korrastamist. Riisumisest, puude ning põõsaste pügamisest, aga ka tubade kevadpuhastusest kogunenud puu-, taime- ja paberipraht kuhjatakse kokku väiksemaks, või halvemal juhul suuremaks lõkkeks, mille põletamisel ohutusreeglite eiramine võib kaasa tuua ulatuslikke kulu-, metsa- või hoonetulekahjusid. 

Lõkke tegemisel pea meeles!

  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke vähemalt 8 meetrit, suurem lõke 15 meetrit), sest lenduvad sädemed võivad hoone süüdata. Samuti tuleb valvata ja tagada, et lõke ei leviks ümbritsevale taimestikule.
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad vaid puude peenemad oksad.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada süttida võivast materjalist ja kulust ning piirata kivide või pinnasevalliga.
  • Hoia lõkke läheduses esmased kustutusvahendid, näiteks ämber veega, tulekustuti või veega täidetud voolik.
  • Lõket tuleb järjepidevalt valvata.
  • Lõkkekoht peab kevadsuvisel tuleohtlikul ajal olema vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
  • Lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
  • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või liivaga.
  • Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid. Nendega tuleb omavalitsuse kodulehel tutvuda.

Kulupõletamine on aastaringselt keelatud! 

Eelmisel aasta käisid päästjad Eestis kustutamas kokku 729 metsa- ja maastiku tulekahju, millest 180 Lõuna-Eestis. Ühes nendest tulekahjudest hukkus kahjuks ka vanem meesterahvas. Valdav osa nendest tulekahjudest süttis hooletust ümberkäimisest lahtise tulega.

Et raskete tagajärgedega loodustulekahjusid ära hoida, tulebki eriti hoolas olla lõkke asukoha valimisel ning ohutusreeglite täitmisel, et tuli lõkkest kulusse ei leviks. Ka autoaknast välja visatud põlev tikk või suitsukoni süütab kulu hetkega, millega võib põhjustada ulatusliku maastikutulekahju. Autos suitsetades tuleb suitsukoni kustutada tuhatoosi.  

Koroonaviiruse Covid-19 leviku tõttu on kõik eesliinitöötajad, nende hulgas ka päästjad, valmis abistama inimesi, kes seda kõige rohkem vajavad. Ohutult käitudes säästab igaüks päästjate jõudu ja aega, et pakilist abi vajavate inimeste juurde jõutakse võimalikult kiiresti. Ohutult käitudes saab igaüks nii olla kangelane!

Rohkem infot ohutu lõkketegemise kohta saad küsida infotelefonilt 1247 või lugeda päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee. 

Tuleohutusnõuete rikkumine võib tuua kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi.

Elari Kliiman
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo vanemspetsialist