Riigihalduse ministri eestvedamisel on alustatud haldusreformi (kohaliku omavalitsusereformi) ette valmistamist. Selleks on moodustatud ekspertkomisjon, mille ülesannete hulka kuulub reformi põhimõtete välja töötamine.

Rahandusministeerium koostöös Valga Maavalitsuse ja OÜ-ga Cumulus Consulting viib läbi maakondliku seminari, et kaasata omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori organisatsioonide ja ettevõtete esindajaid reformi osas aktiivselt kaasa mõtlema. Oodatud on kõik huvilised!

Valgamaa seminar toimub kolmapäeval, 30. septembril kell 13.30 kuni 17.00 Valga Maavalitsuses Kesk 12, Valga.

Päevakava

13.30 – 14.00 Kogunemine, tervituskohv ja suupisted

14.00 – 14.30 Ülevaade haldusreformi põhimõtetest

14.30 – 17.00 Grupiarutelud reformi sõlmküsimuste üle

Seminaril osalemiseks palume end hiljemalt 28. septembriks registreerida veebiaadressil, mille leiab SIIT .

Küsimuste korral palume pöörduda:

Jaan Urb

Cumulus Consulting OÜ

Tel: 55 652 383

E-post: jaan.urb@cumulus.ee