Kutsume kõiki märtsis ja aprillis toimuvatele koosolekutele partnerluskogu tegevuspiirkonda kuuluvates valdades. Viimane kord saime sarnasel koosolekul kokku 2013. aasta sügisel, kui arutasime, millised on rõõmud ja raskused, mida siin elades kogeme. Eelolevatel kohtumistel heidame pilgu nendel koosolekutel kirjapandule ning räägime, millised tegevused on plaanis partnerluskogu uues strateegias ja arutame, milliste projektidega saaks iga piirkond maksimaalset kasu LEADER toetustest. Allpool täpsemalt kirjas, millal ja kus kohtumised aset leiavad. Tegevuspiirkonnaülesed liikmed on teretulnud neile sobivale kohtumisele. *Palupera* *vald *23. märtsil kell 16.00 Hellenurme noortekeskus. *Taheva- Karula vallad *26. märtsil kell 15.00 Hargla Maakultuurimajas. *Otepää vald* 27. märtsil kell 15.00 Lutsu talus. *Õru **vald *30. märtsil kell 17.00 Õru kultuurikeskuse saalis *Puka **vald *31. märtsil kell 18.00 Puka rahvamajas *Sangaste **vald *1. aprillil kell 17.00 Sangaste seltsimajas *Tõlliste vald* 14. aprillil kell 16.00 Tsirguliina rahvamajas.