Möödunud aasta oli Mõniste Avatud Noortekeskuse jaoks võimaluste aasta, sest läbi erinevate programmide ja projektide sai noortele loodud uusi võimalusi ning soetatud uusi vahendeid.

Aasta alguses sai võetud osa Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja kuulutatud avatud noortekeskuste projektikonkursist, mille eesmärgiks oli arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

Mõniste Vallavalitsuse poolt kirjutatud projekti „Koos ja koostöös saavutame rohkem“ raames (kogumaksumus 1209,65 eurot, toetus 900 eurot) soetati noortekeskusesse kaasaegne televiisor koos Playstation 4 mängukonsooli ja mängudega, lisaks soetati muid vahendeid, osaleti noortekonverentsil „Lahe Koolipäev 2016“ ning tehti koostööd Taheva ja Karula noortekeskustega. Sama projekti raames soetati kevadel kaks jalgpallivärava võrku, mis pandi üles Mõniste pargi äärde rajatud jalgpalliväljaku väravatele. Väljaku rajajateks olid kaks tublit ja hakkajat lapsevanemat, Egert Ilisson ja Piia Männiste. Ka jalgpalliväravad on Egerti enda tehtud. Noortekeskus toetas ettevõtmist võrkude soetamisega, mis sai teoks just tänu ANKide projektikonkursile. Jalgpalliväljak on küll tavamõõtmetest veidi väiksem, kuid noored on hoolimata sellest väljaku üle väga õnnelikud. Paljud kevadised noortekeskuse lahtiolekupäevad said veedetud just jalgpalli taga ajades.

Kevadet alustatigi sportlikus vaimus, sest märtsi alguses toimus ANKi piljardivõistlus, millele järgnes kolme valla ühine turniir, jätkates koostööd Taheva ja Karula noortekeskustega. Mais oli põnevaks ettevõtmiseks öölaager, kus mängiti üheskoos toredaid mänge, pandi end proovile lustlikes võistluses, tutvustati oma talenti ning öö hakul vaadati suurelt ekraanilt filmi. Filmide vaatamiseks korraldati noortekeskuses isegi filmiöö, kus õhtul näidati multifilme noorematele külastajatele ja hilisõhtust kuni hommikuni said suuremad noored vaadata õudusfilme.

Suve hakul võeti osa kolme noortekeskuse ühisest lastekaitsepäevast, mis seekord toimus Mõnistes. Tore oli näha kolme valla noorte sõbralikku jõuvõtmist erinevatel võistlustel ja mängudel. Võistluste üldvõitjaks tulid sel aastal taaskord Mõniste noored. Traditsiooni kohaselt käib karikaga kaasas ka järgmise lastekaitsepäeva korraldamine, kuid kuna Mõniste juba oli korrajaks, siis võtab 2017. aastal kolme valla noored vastu Karula noortekeskus.

Lastekaitsepäeva korraldamine sai taaskord toetust ANKide projektikonkursist. Suve keskel oli noortekeskus suvepuhkusel, kuid noored ei puhanud, sest suve jooksul võeti osa paljudest sündmustest, mis toimusid väljaspool ANKi. Näiteks said noored osa noorkotkaste ja kodutütarde maakondlikust laagrist Sulbis, kodukandipäevadest, Võidupüha paraadist Võrus, võru keele laagrist Karilatsis, Võrumaa noorte III suvepäevadest Kirikumäel, NK ja KT vabariiklikust laagrist Raplamaal, B.G.Forseliuse laagrist Mõniste Koolis ning paljudest teistest põnevatest ettevõtmistest.

Augustis võtsid noored ette osakese rahujooksu teekonnast, joostes Mõniste-Varstu valdade piirijoonest kuni Eesti-Läti piirini välja. Samuti algasid augustis ettevalmistused noortekeskuse juubeliks, sest lisaks eelpool mainitud võimaluste aastale oli 2016 Mõniste ANKi jaoks ka juubeliaasta. Just 10. aastapäevale oli pühendatud öölaager noortekeskuses, kus mängiti toredaid mänge, vaadati filmi ning diskotati hiliste öötundideni. Laagrile järgnes kohe ANKi 10. juubelipidu, kuhu olid kutsutud paljud noortekeskuse koostööparterid, sõbrad ja külalised kaugemalt ja lähemalt. Lustakale sünnipäevale lükkas oma vigurite ja trikkidega hoo sisse kloun Ummi. Lisaks tunnustas noortejuht häid koostöötegijaid ning aktiivsemaid noori.

Sügisel käivitati koos Haanja, Rõuge ja Varstu valdade noortega Eesti Noorsootöö Keskuse poolt ellu kutsutud üle-eestiline programm, mis kestab kaks aastat. Tegelikult alustati koostööd juba aasta algusest, kuid kahe aastase tegevuskava koostamine ja eesmärkide seadmine võttis aega mitmeid kuid. Nelja valla koostöö koordinaatoriks on Rõuge vald. Programm ise toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Programmi üheks olulisemaks sihiks on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal. Koostööprogrammi toetus neljale vallale on kaheks aastaks kokku 76 522 eurot, millest Mõniste valla noorsootöö toetuseks 10 550 eurot. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Nelja valla noorte koostöö sai avalöögi oktoobri lõpus, kui Varstus toimus stiilipidu. Ühisüritusel saadi üksteist paremini tundma ja asuti tegutsema ühiste eesmärkide nimel. Vastavalt programmi tegevuskavale käivitatakse noortekeskuses kaks huviringi, millest noorkoka kursus käivitus juba sügisel ning toimub igal kuul üle nädala teisipäeviti ja teine ring käivitub käesoleva aasta esimeses pooles. Lisaks huviringide käivitamiseks mõeldud vahenditele on noortekeskusesse soetatud juurde uued mängukonsooli mängud, muusikakeskus, soojaveeboiler ning interneti kasutamiseks paigaldati ruuter. Programmi tegevuskava näeb kahe aasta jooksul ette veel mitmeid tegevusi, sealhulgas noortevolikogu käivitamist, tööelu tutvustavaid tegevusi, koostöötegevusi teiste ühendustega, laagrite ja koolituste korraldamist, mobiilse ja rahvusvahelise noorsootöö võimaluse arendamist ning palju muudki. Seega võib öelda, et tänu ENTK programmile tõotavad noortel tulla tegusad ning põnevad aastad.

Lisaks ENTK programmi tegevustele jätkati sügisel koostööd Taheva ja Karula valdade noortekeskustega ning juba kolmandat aastat peeti maha algklassidele mõeldud Suur Klassiõhtu, mis seekord toimus Lüllemäe Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Oktoobris tõid meile palju rõõmu Tõrva Avatud Noortekeskuse ja Helme valla noortetoa külalised, kes käisid ringreisil Valga- ja Võrumaa noortekeskustes. Novembris toimus Võrumaa noorte tunnustamisüritus, kus meie valla aktiivse ja silmapaistva noorena sai tänukirja Tarvi Langus.

Talve ja külmemate ilmade saabumisega hakkasid noored tegelema rohkem tubaste tegevustega: jätkati sügisel alustatud noorkoka kursusega, pandi proovile mängukonsooli suutlikus, sest uued mängud andsid võimaluse mängida mänge kahekesi korraga. Proovile pandi ka noortekeskuse võimekus, sest kolme päevase maakondliku laagri 14+ vanustele noortele korraldasid Võrumaa noorkotkad ja kodutütred. Laagris osales kokku umbes 40 noort.

Enne jõulupühi pidasid noortekeskuse noored maha jõuluõhtu, kus vaadati tagasi möödunud aasta tegemistele, kaunistati piparkooke ning tunti rõõmu ühisest koosviibimisest. Detsembri keskpaiku lõpetati üheskoos Mõniste valla 630. aastapäevale pühendatud juubeliaasta, mille puhul toimus rahvamajas tore kontsert-aktus, kus tunnustati ka tublisid noori, kes osalesid Mõniste Kooli poolt ellu kutsutud valla aastapäevale pühendatud fotokonkursil. Toimus ka kooli jõulupidu, kus noored said olla ise osalised ning näidata oma annet laulmises, tantsimises, näitemängus või kogunisti pillimängus.

Veel enne 2016. aasta lõppemist toimus noortekeskuses lusikapidu, kus õnnitleti kõiki aasta jooksul sündinud beebisid. Noortekeskusel on rõõm, et sel aastal toimus lusikapidu just ANKi hoones, sest loodetavasti räägivad mõne aja pärast noorte elust ja olust kaasa needsamad armsad pisikesed tüdrukutirtsud ja poisipõnnid.

Lisaks kõigile eelpool nimetatud tegemistele ja võimalustele, mis möödunud 2016. aasta Mõniste Avatud Noortekeskusele pakkus, on suur rõõm ka selle üle, et tänu MTÜ Ääremaa Noorte Kohaliku omaalgatuse programmile kirjutatud projektidele 2016. aasta kevadel ja sügisel sai noortekeskuse hoone mõlematele korrustele õhksoojuspumbad, mis muudavad noorte olemise mõnusamaks. Korda sai ka ajale jalgu jäänud elektri- ning ATS süsteem, mis taaskord parandab noorte tegutsemisvõimalusi MTÜle kuuluvas majas.

Mõniste valla noortejuhina arvan, et möödunud aasta on hea näide sellest, et üheskoos leitakse tahe ja võimalused kodukoha paremaks muutmiseks. Ka noored on valmis käe külge lööma ning aitama, kuid seda juhul, kui neid usaldada ja anda neile vastutus. Minu suur soov on, et noortele antaks rohkem vastutust, usaldatakse neid ning usutakse neisse, sest noored- nemad on ju meie tulevik!

Aitäh kõigile, kes on toetanud Mõniste valla noorte ettevõtmisi ja tegemisi! Aitäh noortele, kes on olnud aasta jooksul aktiivsed ning panustanud sellega kodupaiga arengusse! Püüame ka sel aastal teha asju ühiselt, sest olgugi et üksi saab kiiremini, siis üheskoos jõutakse kaugemale. Nooruslikku meelt, positiivset energiat ja rohkeid koostegemisi uuel 2017. aastal!

Romet Pazuhanitš Mõniste valla noortejuht