Rõuge valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 13.11.2017 liikluspiirang mootorsõidukile, mille registrimass on üle 8 tonni. Vastavad keelumärgid 313a (Veoauto sõidu keeld. Sõita ei tohi c-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga) paigaldatakse alljärgnevatele teedele:
1)Tiitsa-Sinesaare tee nr 4930061;
2)Tikuti tee nr 4930008;
3)Mõniste-Luhtu tee nr 4930003;
4)Ura-Sarapuu tee nr 490060;

Rõuge valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 10.11.2017 liikluspiirang sõidukile, autorongile ja masinrongile, mille tegelik mass on suurem kui 7t. Vastavad keelumärgid 341 (massipiirang) paigaldatakse alljärgnevatele teedele:
1) Jäära tee nr 4930157 km 0,050-0,580;
2) Mehka – Kikkoja tee nr 4930004.
3) Borodino tee nr 430007.

Nimetatud teedel võib vajaduse tekkimisel liigelda vallavalitsuse loal.

Liikluskeelu alasse loa taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korrale.“

AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokite puhul rakendatakse erisust, mille puhul ei ole liikluskeelu alasse loa taotlemine vajalik.