Mõniste valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 24.03.2017 liikluspiirang mootorsõidukile, mille registrimass on üle 8 tonni. Vastavad keelumärgid 313a (Veoauto sõidu keeld. Sõita ei tohi C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga) on paigaldatud alljärgnevatele teedele:

  • Tiitsa – Sinesaare tee nr 4930061
  • Tikuti tee nr 4930008
  • Mõniste – Luhtu tee nr 4930003
  • Ura – Sarapuu tee nr 4930060.

Nimetatud teedel võib vajaduse tekkimisel üle 8 tonni registrimassiga mootorsõidukitega liigelda vallavalitsuse loal. Liikluskeelu alase loa taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korrale.“

AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokite puhul rakendatakse erisust, mille puhul ei ole liikluskeelu alase loa taotlemine vajalik.