Jällegi on aasta teinud peale ringi ning nüüdseks oleme seljatanud sisutiheda ja meeldejääva 2017. aasta, mis oli ühtlasi laste ja noorte kultuuriaasta. Kultuuriministeeriumi poolt ellu kutsutud laste ja kultuuriaastaga väärtustati meie järelkasvu igas võimalikus valdkonnas ning korraldati erinevaid põnevaid sündmusi nii väikestele kui ka suurtele. Loomulikult ei jäänud teema-aasta märkamata ka praeguseks- endises Mõniste vallas, sest kogu aasta vältel tegutsesid aktiivselt nii noortejuhid, kuid samuti ka noored ise.

Juba 2. jaanuaril oli Mõniste Avatud Noortekeskus naeru ja mängulusti täis. Uuel aastal jätkati Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevustega, mille raames käivitati 2016. aasta sügisel ANKis kaks uut huviringi. Nendeks olid noorkoka kursus, mis toimus üle nädala noortekeskuses kooli peakoka Merili Hassi juhendamisel ning püssäring, mis toimus Antsla Gümnaasiumis olevas lasketiirus, juhendajaks kaitseliitlane Aivar Kroonmäe. Huviringid olid noorte poolt väga tahetud ja osavõtt oli suur. Eelpool mainitud programmiga soetati noorte tegevuse mitmekesistamiseks noortekeskusesse juurde Playstation4 mänge ning uuendati köögiinventari.

Aasta algul alustati ka noortekeskuse olmetingimuste parandamisega ning jätkati koostööd heade naabritega Tahevast ja Karulast. Selleks kirjutati projekt Eesti Noorsootöö Keskuse poolt avatud ANKide projektikonkursile, kust eraldati meie noortekeskuse tegevuste elluviimise toetuseks 1200 eurot. Toetusega soetati noortekeskusesse uued diivanid, viidi läbi ANKi sisesed lauamängude turniirid ning korraldati koos Taheva ja Karula ANKidega traditsiooniks saanud lastekaitsepäeva sündmust.

Jaanuaris saime rõõmu tunda ka oma naaberpiirkonna noorte üle Varstus, sest ka neil tehti algust noorsootööga ja noored said endale noortetoa Varstu koolimajja. Kui varasemalt külastasid ka Varstu noored aktiivselt Mõniste Avatud Noortekeskust, siis nüüd tunnevad nad uhkust oma noortetoa üle ja korraldavad oma sündmusi seal. Siiski on Varstu noored alati oodatud noortekeskusesse Mõnistes.

Veebruaris mängiti noortekeskuses hoogsalt piljardit, et valmistuda Taheva, Karula ja Mõniste ANKide ühiseks piljarditurniiriks. Mõniste ANKi sisene „Piljardihundi turniir” viidi läbi kahes vanusegrupis. Vanemas võistlusgrupis said võidumedalid kaela Janmar Torn (I koht), Merlis Hass (II koht) ja Janar Põder (III koht). Nooremas vanusegrupis olid medaliväärilisteks Rayan Hanimägi (I koht), Imre Võsu (II koht) ja Paul Tulviste (III koht). Kolme valla ühisturniiril läks Mõniste poistel samuti hästi, sest oma vanusegrupis saavutas Merlis Hass III koha ja nooremate vanusegrupis viis II koha medali koju Fredy Hanimängi ja III koha Rayan Hanimägi.

Märtsis jätkus Taheva, Karula ja Mõniste ANKide turniirisaaga lauatennisega, milles samuti toimusid eelvõistlused kõigis kolmes noortekeskuses ning sellele võistlusele pani punkti lauatennise ühisturniir Taheva Avatud Noortekeskuses. Samaaegselt toimusid märtsis edasi noorkokakursus ja püssäring, milles osalemine oli noorte seas endiselt väga populaarne.

Aprillis tehti naljakuule omaselt palju nalja. Noortekeskust külastas traditsiooniliselt lihavõttejänes, kes peitis noortekasse ära palju väikseid kirjusid šokolaadimunasid, mida noored kahelt korruselt otsima hakkasid. Võeti osa ka Varstu ja Krabi koolides toimunud Playback Showdest. Meie piirkonnas tuntust kogunud Saru Küla Noored Tegijad astusid mõlema kooli lavalaudadel üles suurepäraste etteastetega ning naerutasid oma lõbusate numbritega nii publikut kui ka žüriiliikmeid.

Kevadel kasutasime noortega võimalust ja jäädvustasime endid Eesti filmi ajalukku. Käisime abis Eesti 100. aastapäevaks valmiva filmi „Tõde ja Õigus” võtete talgutel Vargamäel, mis asub Vastse-Roosas. Korrastasime sealsel võtteplatsil asuvaid hooneid ja hoovi, riisusime kuluheina, kaevasime aiamaad ning kandsime väiksemaid põllukive. Oli neidki noori, kes käisid talgutel abis korduvalt. Mõned meie noortest, näiteks Piia Kängsep ja Ragne Piirjõe, said filmivõtetel suisa näitlejatena kaasa lüüa.

Kui ilmad olid õues juba soojenenud ja lumi enam ei kimbutanud, viisime noortekeskuse ümbruses ning siseruumides läbi koristustalgud. Tänu projektile, mille MTÜ Ääremaa Noored esitas kevadel kohaliku omaalgatuse programmi, saime toetust natuke üle 700 euro. Toetusega tehti noortekeskuses sanitaarremont ja vahetati toolide katted. Koos appi tulnud noorte ja MTÜ Ääremaa Noored liikmetega, saime kõik kenasti korrastatud.

Enne sooja suve toimus noortekeskuses „Suur Volbrimöll”, kuhu tuli kokku palju suuri ning väiksesi nõidu, paganaid, kratte ja palju teisi müstilisi tegelasi. Kõik olendid said läbi teha nõiaeksami, mis koosnes paljudest põnevatest ülesannetest. Õhtu lõpuks süüdati pargis lõke, grilliti vorstikesi ning joodi nõiajooki. Loomulikult ei puudunud ka nõialaulud ja luuavise. Pärast nõiatralli jätkus noortekeskuses öölaager „See rõõm on elust endast”, kus mängiti lõbusaid mänge ja vaadati öökino. Hommiku saabudes asusid noored oma oskusi näitama, jätkates öölaagrit noorkoka kursusega. Juhendaja Merili abiga valmistasid noored tervisliku smuuti, nõgese-naadisupi, kartuli-hakklihavormi ja sibulakoogi.

Mais võeti osa endiste Varstu, Mõniste, Rõuge, Haanja ja Misso valdade noortele suunatud ideelaborist ja esseekonkursist „Minu unistuste kodukoht”. Nii ideid, kui ka esseesid laekus meie noortelt päris mitmeid. Kaks ideed said ka rahastuse. Esimese neist kirjutas Helar Kond, kes soovis oma klassikaaslastega minna õppekäigule Tallinnasse. Teise idee panid kirja Karl Theodor Grigor, Rosa-Liina Tiits ja Rhianne-Liz Piirjõe, soovides noortekeskusesse soetada tõukerattaid ja rulasid. Mõlemad ideed on tänaseks päevaks teostunud.

Ühtlasi osalesime mais EV100 pühendatud matkaprojektis „Kas hundil on pojad või kutsikad”. Meie matk sai alguse Valgamaalt Linnajärve äärest ning lõppes ööbimisega Võrumaal Ähijärve Külastuskeskuses. Matka pikkuseks kujunes 15 km. Teisel päeval tutvuti Ähijärves oleva vee-elustikuga. Noorte sõnul oli matk väga vahva ja tegevusrohke.

Suvele andis hoo sisse juba kolmandat aastat toimunud Taheva, Karula ja Mõniste valdade ühine lastekaitsepäev, mis sel aastal toimus Lüllemäel. Päeva jooksul sai näha ja teha palju põnevat. Näiteks sai end ilusaks värvida näomaalijate juures, sõita jalgrattaga mööda vigurrada, sumotada, hüpata batuudil jpm.

Külastasime ka EV100 auks Rõugesse suure veoautoga kohale sõitnud elamustuuri „Laste Vabariik”. Lisaks lustakale etendusele oli avatud mänguala ja tegevust pakkusid erinevad töötoad.

Suve keskpaigas said noored osaleda erinevates laagrites ja võtta osa paljudest toredatest sündmustest. Lisaks toimus juulist augustini viieosaline matkasari, mis viis läbi endiste Mõniste, Varstu, Rõuge, Haanja ja Misso valdade. Eesmärgiks oli saada tuttavaks sealsete loodusobjektide ja vaatamisväärsustega ning ka noortega. Mõniste valla matk viis seiklejad läbi ajaloolise Mõniste mõisapargi ning jõudis välja Eestimaa lõunatipu matkarajale.

Enne noortekeskuse suvepuhkusele minekut toimus juuli lõpus öölaager „On hetki, mis ei unune”, kus osales paarkümmend noort. Öölaager kujunes eriliseks ka endisele noortejuhile Romet Pazuhanitšile, kes augustis andis noorsootöö teatepulga üle uuele noortejuhile, Tiiu Saarele.

Tiiu asus ametisse augusti lõpus ning tema esimeseks sündmuseks kujunes noortekeskuse 11. sünnipäeva tähistamine. Enne sünnipäevatordi söömist tegid noored koos MTÜ Ääremaa Noored liikmetega ANKi hoones veidi remonti. Taaskord sai maja üheskoos kenasti korda.

Sügisel toimus uue noortejuhi eestvedamisel noortekas öölaager, kus osales palju noori. Lõbusalt veedeti aega, vaadati ööfilmi ja mängiti põnevaid mänge. Oktoobris külastati endiste viisikvaldade noortega Põlva Bowlingut.

Ühtlasi alustati Eesti-Hispaania noorteprojektiga „Be Active – Not Lazy”, mille esimene kohtumine toimus 20.-28.oktoober 2017 Võrumaal. Projektis osales 12 Hispaania noort vanuses 13-17, keda saatsid noortejuhid Marina Rodriguez Santos ja Andres Sanchez Martinez ning 12 Mõniste valla noort vanuses 13-17 ja noortejuht Tiiu Saar koos projektijuht Romet Pazuhanitšiga. Kaheksa projektipäeva jooksul teadvustati noortele tervislike eluviiside tähtsust ning kehalise aktiivsuse mõju tervisele. Teemade raames viidi läbi mitmeid mänge nii õues kui ka siseruumides, valmisid õppevideod ja plakatid ning saadi uusi teadmisi teise riigi keelest ja kultuurist. Järgmine noortekohtumine toimub 27. märts kuni 04. aprill 2018 Hispaanias, Alicante linna lähedal. Projekti viivad läbi noorteorganisatsioonid MTÜ Kotkasõbrad Eestist ja ACD La Hoya Hispaaniast. Projekti rahastab ERASMUS+.

Oluliseks sündmuseks kujunes noorte seas välja kindlasti ka kohaliku omavalitsuse valimised, kus esimest korda said hääletada ka 16. aastased noored.

Talve saabudes kaunistati noortekeskus jõuluvalguse ning –ehetega. Enne suuremaid pühasid toimus „Jõululine öölaager” ning noortekas oli tunda jõuluprae ja piparkookide lõhna, mida noored ise küpsetasid. Külas käis ka jõuluvana, kes jagas tublimatele noortele kingitusi.

Küll ikka oli tegus aasta, see 2017!

Kui nüüd saladuskatte loori natuke kergitada, siis käesolev aasta tõotab tulla sama sisukas ja põnev! Noori ootab ees palju vahvaid sündmusi. Tulemas on kahele erinevale vanusegrupile suunatud filmiõhtud ja öölaagrid. Võtame mõõtu erinevatest võistustest, näiteks piljarditurniirist ning ka jalgpalli- ja võrkpalliturniirist. Korraldame tüdrukuteõhtu ja teeme grilliõhtuid. Peame maha volbrimöllu ja veedame mõnusasti koos aega Võrumaa Noorte Suvepäevadel ning ka see ei ole veel kõik! Hoia end ka sel aastal kursis noortekeskuses toimuvaga!

Kindlasti tuleb erakordselt põnev ja huvitav aasta. Haldusreformi järgselt on endisest viiest vallast saanud üks perekond. Nii on see ka noorsootöös. Tuleb kohaneda uute olude ja tingimustega. Jätkame koostööd endiste partneritega ning muidugi saame tuttavaks ka uute tulijatega. Loodame, et kõik sujub hästi.

Uueks aastaks soovime kõikidele noortele suurt teotahet ja lahket meelt. Jääme lootma teie aktiivsele osavõtule sündmustes ning rikkalikule ideede puhangule, et just teie enda mõtted ja soovid sel aastal täituksid!

 

Noortejuht Tiiu Saar

Vabatahtlik Romet Pazuhanitš