Teisipäeva õhtupoolikul kogunesid Lüllemäe piirkonna külade elanikud kultuurimajja, et panna alus ühise arengukava koostamisele. Arutelu koordineeris ja sihte seada aitas Marek Mekk, kelle juhtimisel kaardistati, mis paikkonnas rõõmu pakub ja mis murelikuks teeb.

Lüllemäe-Karula piirkonna väärtustena toodi esile Karula rahvuspargi kaunis loodus, mis pakub turvalist ja meeldivat elukeskkonda nii noortele kui vanadele. Tunnustust pälvisid aktiivsed vedur-inimesed, kelle vedamisel tegutsevad tubli kool, edukad kultuuriasutused ja mitmekülgne spordielu. Elanikud kiitsid ka mitmete teenuste kättesaadavust, kuid leidsid, et äsja renoveeritud teeninduskeskus ei täida lõpuni oma eesmärki – omavalitsuse pakutavatele teenustele võiksid lisanduda kogukonnateenused, nagu pesumaja, juuksur vms. Ruumi selleks suures majas jagub. Rõõmu teeb, et kohalik väikepood püsib ikka avatuna, kuid leiti, et seal võiks müügil olla ka ümberkaudsete talude toodangut ja tervislikumat toidukaupa. Elevust tekitasid mitmed hiljutised arendused, nii raamatukogu uued ruumid, kodanikualgatuse korras rajatud mänguväljak kui uudis kaua oodatud kergliiklustee rajamisest.

Arenguvajadust nägid kohaletulnud mitmes sellises valdkonnas, mille lahendamisel kogukonna käed lühikeseks jäävad. Üheks mureks oli ühendused kaugemate keskustega ning riigiteede olukord, mainiti nii kõvakatteta teelõiku Antsla suunal kui Laatre tee kehva hooldust. Ka bussiajad tahaksid ülevaatamist, et oleks võimalik Valka hommikuse Tartu rongi peale jõuda. Ühiselt tõdeti, et alati jääb puudu ka inimestest, sest häid ideid, mida ellu viia on palju, kuid kõike lihtsalt ei jõua. Teisalt leiti, et uusi elanike nagu hästi ei mahukski, sest tühje talusid eriti ei ole ning ka kõlbulikke kortereid pole Lüllemäel pakkuda. Kehvemas seisus kortermajad tasuks korrastada. Muret tegi ka Lüllemäe vee- ja kanalisatisoonisüsteemi olukord, mis ootab kiireid lahendusi.

Lüllemäe piirkonna arengukava koostamine toimub Lüllemäe rahvaõpistu eestvedamisel ja Valga vallavalitsuse toel. Arengukava peaks valmima sügisel. Järgmine rahvaarutelu leiab aset juba 23. aprillil (vaata lähemalt SIIT ) ning kõik huvilised on oodatud kaasa rääkima.