Lüllemäe Põhikool on osaline Itaalia, Hispaania, Läti ja Eesti ühisprojektis “Walking You Learn”, mille mõte on noori rohkem värskes õhus ja looduses liikuma motiveerida ja läbi erinevate tegevuste uusi teadmisi omandada.

Eestlasi esindavad seekordses projektis Lüllemäe kooli õpilased Eliis Sarv, Kevin Ploomi, Jaanus Sachris, Mailis Veermets, Karl Peegel, Annabel Pormeister ja Mihkel Kukk.

Lapsi saadavad õpetajad Valev Sisov ja Külli Teder ning Valga Vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt.

Ettevõtmise käigus on Lüllemäe 6.-9. klassi koolinoortel võimalus külastada erinevaid korraldajamaid, et aktiivselt liikudes õppida tundma üksteise kultuuri ja keelt. Esimene reis toimub 13.-18. oktoobril Hispaaniasse, kus matkatakse kuulsal palverändurite rajal ehk Caminol Santiago de Compostela lähedal. Iga projektipartner organiseerib ka muid tegevusi, matkamine on vaid osa päevast.

Järgmisel aastal tulevad teiste riikide õpilased Eestisse ja Lätti vastukülaskäigule, viibides kummaski riigis kolm päeva. Välispartnerid tegelevad Eestis suusatamise, matkamise, tuubitamise ja muu põnevaga. Projektis osalevad lapsed aitavad antud ajavahemikus väliskülalistega tegevusi läbi viia vähemalt ühel päeval.

Valga vald on ettevõtmise aktiivne osapool koos kolme teise Euroopa maa omavalitsuse või omavalitsuste liiduga – Itaalia peapartneriks on Italian Mountain Union, Hispaanias Curtise ja Lätis Priekuli omavalitsus.

Projekti inglisekeelse veebilehega saab tutvuda siin.