Lüllemäe Põhikool kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks: * klassiõpetaja (0,9) * eripedagoog/logopeed (1,0) Vastavus haridus- ja teadusministeeriumi määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Tööle asumise aeg 1. aprill 2015. Osalemiseks esitada avaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja omal soovil teised oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 20. märtsiks 2015. a. Lüllemäe Põhikool, Lüllemäe küla, 68116 Karula vald, Valgamaa või e-kirjaga aadressil kool@karula.edu.ee. Täpsem info: E-post kool@karula.edu.ee, tel 503 1813 (Tiit Lepp, direktor).