Lüllemäe Põhikool kuulutab välja konkursi MATEMAATIKAÕPETAJA ametikoha täitmiseks (1,0 ametikohta).   Tööle asumise aeg 1. jaanuar 2016. Nõutav erialane magistrikraad või magistrikraad koos läbitud pedagoogilise koolitusega.   CV ja haridust tõendavate dokumantide koopiad saata hiljemalt 14. detsembriks aadressil Lüllemäe Põhikool, Lüllemäe küla, 68116 Karula vald, Valgamaa või e-kirjaga kool@karula.edu.ee.   Täpsem info 511 7273 või kool@karula.edu.ee