Ka sellel õppeaastal on algamas lastele kunstiring.

Selleks, et kõik soovijad kirja saaks, on vaja registreerida laps(ed) Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kodulehel.
https://www.valgakultuurikeskus.ee/huvih…/registreerimine/

Elektroonilise avalduse peavad tegema ka need, kellel on juba tehtud kirjalik avaldus.