Täna jõudis Lüllemäele kohale uus traktor PistenBully 100, mille eesmärk on lumme märkida murdmaasuusatamiseks vajalikud sõidurajad. Traktor soetati Valga valla Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskuse liikumisradade arendamise projekti raames.

Projekti eesmärk on arendada välja Valga vallas tervisespordikeskus, et elanikkonnal oleks võimalik aastaringselt tasuta kasutada mitmekülgseid ja kvaliteetseid tervisespordi harrastusega seotud teenuseid. Valga valla tervisekeskuste projekt on suunatud laiemas plaanis piirkonna elanikkonna heaks ja huvilistele väljaspoolt. Projekti tegevused viiakse ellu koostöös MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskusega ning kaasatakse kohalikud kogukonnad, kui edaspidised teenuste tarbijad. Projekti oodatav tulemus on ka piirkonna majanduse elavnemine ja uued töökohad maapiirkonnas.

Tervisespordikeskus kaasab kõiki huvigruppe koostööle, et projekti käigus rajatud rajatised oleksid maksimaalselt kasutuses ja tegevused oleksid jätkusuutlikud. Tervisekeskuse igapäevaseks tööks on vajalik inimressurss ja selleks värvatakse piirkonnast vabatahtlike ja vajadusel palgalist tööjõudu.

“Senine praktika on näidanud, et põhilised terviseradade kasutajad on koolid, kes kasutavad radasid koolitundide läbiviimiseks, tervisespordi harrastajad, spordiühingud, kes korraldavad spordiüritusi ja turistid. Mitmekülgne terviseradade aastaringne kasutamise võimalus toob piirkonda juurde harrastajaid ja tekitab võimaluse korraldada laagreid, mis omakorda tõstab piirkonna mainet ning elavdab ettevõtlust. Leiame, et oluline on tõsta Valga valla territooriumil tervisespordi teenuste kvaliteeti ja mitmekesisust, et aidata kaasa piirkonna liikumisharrastuse tõusule. Tegemist on järjekordse suurema investeeringuga maapiirkondade elukeskkonna arendamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks, mis Valga vald on viimasel ajal teinud,” rääkis Valga vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas.

Suusarajatraktori soetamiseks tarviliku hanke võitis Soome firma Kessu OY ning traktori maksumuseks kujunes 48 500 eurot. Traktori soetamine oli esimene osa Valga valla Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskuse liikumisradade arendamise projektist, mis kuulub regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamine taotlusvooru alla. Projekti kogumaht on 192 000 eurot, millest kultuuriministeeriumi toetuse osa moodustab 96 000 eurot ning Valga valla omafinantseeringu osa samuti 96 000 eurot. Projekti toimumise aeg ning toetuse kasutamise periood: 01.01.2019 – 31.12.2022.