Võistluse eesmärk on suurendada õpilastes huvi loodusteaduste vastu, pakkuda võimalust uurida erinevaid objekte valgusmikroskoobiga ning tõsta teadlikust mikroskoobiga töötamise võimalustest, toetada mikroskoobiga töötamise praktilisi oskuseid ning arendada piirkonna koolide vahel koostööd loodushariduse valdkonnas.

Erinevaid võimalusi mikroskoobi abil taimi uurida leiab Urmas Kokassaare raamatust „Laboratoorsed tööd koolibioloogias“ (Avita, 2002).

Võistluse juhend

Konkursil saavad osaleda põhikooli õpilased. Vanuseastmed jagunevad järgmiselt:
* nooremad (1.-4. klass)
* vanemad (5.-9. klass)

Fotod peavad olema tehtud mikroskoobiga või binokulaariga või mõne muu seadmega, mis võimaldab suurendada vaadeldavat objekti mitu korda (makrofoto). Fotode pikema serva suurus peab jääma vahemikku 600-1200 pikslit. Konkursile saadetud pildid peavad olema JPG-formaadis.

Iga konkursile saadetava pildi juurde tuleb märkida alljärgnevad andmed:
* foto pealkiri ja taime nimi
* foto autor
* kool ja klass

Fotosid saab võistlusele esitada kuni 18. aprillini 2018 e-posti aadressil rolf@karula.edu.ee.

Nõuetele vastavatest fotodest koostatakse näitus, mida saab vaadata Lüllemäe Põhikoolis 29. aprillist 10. maini. Samad fotod laetakse üles ka Lüllemäe Põhikooli kodulehele, kus saab hääletada parima foto poolt.

Fotosid hindab kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulub loodusteadlane, kunstnik ja ürituse sponsor.
Kolm parimat fotot valitakse välja nooremas (1.-4. klass) ja vanemas (5.-9. klass) kategoorias.
Veebikeskkonnas hääletatud fotod hinnatakse eraldi kategoorias.

Iga kategooria (nooremad, vanemad ja veebis hinnatud) võitjad saavad auhinnad. Lisaks valib žürii välja eriauhinnad.

Kõigile tekkida võivaile lisaküsimustele leiab vastused Lüllemäe Põhikooli loodusteaduste õpetaja Rolf Saarna, kellega saab ühendust meiliaadressil rolf@karula.edu.ee.