Mittetulundustegevuseks taotles sel aastal toetust neli mittetulundusühingut. Mittetulundustegevuse toetamiseks on Mõniste valla 2015. aasta eelarves planeeritud 1500 eurot. MTÜ-le Ääremaa Noored maksti toetust 469 eurot. Toetus määrati emadepäeva kontsert-salongiõhtu korraldamiseks, 12.10.2015 toimuva Mihklipäeva laada korraldamiseks ja 6.12.2015 toimuva jõululaada korraldamiseks Mõniste Avatud Noortekeskuses. MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) Varstu osakonnale maksti toetust 328 eurot. Toetust kasutab selts Peetrijõe maastikukaitseala laiendamise algatamisega seotud tegevuste läbiviimiseks ja Eestimaa lõunatipu matkaraja hoolduseks. MTÜ-le Motoklubi Wildhogs MC maksti toetust 562 eurot. Motoklubi kasutab toetust 14.08.–16.08.2015 toimuva ekstreemmotopäeva korraldamiseks. MTÜ-le Mõniste Maanaiste Selts maksti toetust 141 eurot. Toetust kasutab selts 13.10.2015 toimuva Rahvusvahelise maanaiste päeva tähistamiseks.