MTÜ-le Eesti Pakendiringlus kuuluv segapakendite konteiner, mis asus Mõniste külas kaupluse juures, oli katki ja viidi remonti. Konteiner lubati tagasi tuua kuu aja jooksul.   Palume vallaelanikel seni kasutada kollaseid segapakendite konteinereid, mis asuvad:

  • Kuutsi külas koolimaja juures
  • Saru lauatehases ühiselamu maja juures
  • Saru külas bussipeatuse taga
  • Vastse-Roosa külas Sissi pubi juures parklas
  • Mõniste külas Pargiääre kinnistu juures

  Tuletame elanikele meelde, et segapakendite konteineritesse ei tohi panna olmeprügi!