Mõniste Vallavalitsus kehtestas Mõniste Koolis huviharidust omandavate õppurite õppetasu suuruseks 25 eurot kuus, millest 10 eurot on personalikulu ja 15 eurot on majandamiskulu. Mõniste Koolis huviharidust omandavate õppurite õppetasu maksmisel otsustati anda soodustus Mõniste Kooli lasteaialastele ja õpilastele, kelle õppetasu suuruseks kehtestati 15 eurot kuus, millest 5 eurot on personalikulu ja 10 eurot majandamiskulu.