Parkuurimine ehk erinevate takistuste ületamine on noorte seas aina kasvav huvi ning seda kinnitas ka 9.septembril toimunud parkuurikoolitus, kus jagati noortele liikumiskunsti esmaseid näpunäiteid. Helme valda, Ritsu spordibaasi kogunes ligi 30 huvilist vanuses 7-14.

Idee parkuurikoolituseks sündis juba eelmise aasta talvel kui noored omaalgatuslikult proovisid erinevaid hüppeid ning esmased õpetused saadi interneti vahendusel. Kuid selleks, et nende harrastus oleks ohutu ning läbimõeldum, oli soov kutsuda vastava ala spetsialistid, kes noortele õpetaks parkuurimise baasteadmisi nii teoorias kui ka praktikas. Taheva ja Helme valla noorsootöötajad üheskoos kirjutasid projekti ANK konkursile saamaks rahastust antud sündmuse läbiviimiseks.

Parkuurikoolitusel õpetati noortele kui oluline on venitamine, näidati lihtsamaid hüppeid, mida sammhaaval täiendati ja katsetati erinevate taksituste ületamist võimalikult kiirelt ja sujuvalt, sealjuures pöörati tähelepanu liikumistehnikale ja ohutusele. Nelja tunni jooksul said noored uusi teadmisi ja oskuseid, kui ka samas treenida kõiki lihastüüpe.

Tagasiside nii noortelt kui ka läbiviijatelt oli vaid positiivne ning noortel on soov, et edaspidigi toimuks sarnaseid sündmusi.

Koolitus toimus ANK konkurssi projekti „Taheva ja Helme valla noorte omaalgatuse toetamine koostöö ja sportimisvõimaluste kaudu“ raames, mille eesmärgiks oli toetada noorte omaalgatusi ja –huvisid. Samuti loodi võimalus tegelemaks professionaalsete juhendajate käe all parkuuriga ning omandada seeläbi esmaseid teadmisi ohutustehnikast ja kehatreeningu võtetest.

Fotosid parkuuri koolitusest leiab SIIT ja SIIT

Ülla Tamm