Võrumaa Kutsehariduskeskuses alustab 1. veebruaril uus kutsevaliku õppegrupp.

Kutsevaliku õppekava on mõeldud eelkõige nendele noortele, kellel on pooleli jäänud õpingud üldharidus- või kutsekoolis või kes ei ole õpinguid jätkanud ja kes ei tea täpselt, mis eriala või valdkond võiks neile sobida.

Kutsevaliku õpe annab võimaluse tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased erialased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vajaminevate teadmiste arendamisele. Kutsevaliku õppekava läbinud õppuril on paremad teadmised iseenda oskuste, huvide ja võimete kohta ja ta oskab teha endale sobivaid karjäärivalikuid.

Kutsevalikuõppe õpilastele laienevad kõik õpilaste soodustused:

  • transpordi ja koolilõuna kompensatsioon
  • eritoetuse taotlemise võimalus
  • õpilaskodu võimalus

Õppetöö algab 01.02.2021 ja kestab 5 kuud. Eelnev haridustase ei ole õpingute alustamise juures oluline.

Dokumentide vastuvõtt toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse peamajas kell 9.00−15.00. Kaasa võtta eelnevat haridust tõendav dokument (lõputunnistus/hinneteleht), isikut tõendav dokument, võimalusel dokumendifoto.

Vaata lähemalt ka SIIT

 

Foto: Ü. Pungits