Valgamaa Ühistranspordikeskus annab teada, et AS GoBus viis sisse väikese muudatuse liini 5 (Hargla – Saru – Hargla – Valga) ja 6 (Valga – Saru lauatehas – Valga) sõidugraafikutes. Graafikutesse lisandus Taheva ja Taheva Sanatoorium vahele peatus Kalju.
 
Täpsem info liinimuudatuste kohta ühistranspordikeskuse kodulehelt: www.transport.valgamaa.ee