Noortele suunatud harrastuslikku kalapüüki tutvustav ja propageeriv ring hakkab alates jaanuarist (2015) toimuma Taheva valla Avatud Noortekeskuses ning Taheva valla ümbruses asuvatel veekogudel kaks korda kuus. Üks kord kuus on teooriatund, kus keskendutakse konkreetsele kalaliigile või püügiviisile. Tutvustatakse harrastuskalapüüki reguleerivaid seaduseid; õpetatakse tundma erinevaid püügivahendeid ja nende kasutamist; antakse näpunäiteid erinevate püügirakenduste sidumiseks; tutvustatakse lähemalt püütava liigi eluviisi, välimust, sööda eelistust jne; peatutakse riietuse ja lisavarustuse teemadel, et püük oleks mugavam ja lihtsam; eraldi vaadatakse üle ohtu liikumine kalda ääres, jääl, paadiga veel. Teooriatunni kestus ~1,5h. Teine tund, ühine püügiretk, on kord kuus laupäeval või pühapäeval, mil minnakse eelnevalt teooriatunnis tundma õpitud kalaliiki/püügiviisi püüdma/katsetama. Tunni toimumise kuupäev määratakse vastavalt ilmastikuoludele ja muudele püüki mõjutavatele teguritele hiljemalt nädal enne toimumist. Püügiretkest on osavõtma oodatud kõik ringis osalejad ja nende pereliikmed.   Kavas olevad püügiviisid/liigid (NB! Sõltuvalt ilmastikuoludest võib esineda muudatusi): JAANUAR Teooriatund „Kirbuõngega püük jäält“ 20. jaanuar kell 14.30 Taheva valla Avatud Noortekeskuses Püügiretk 1. veebruar kell 10.30 Aheru järvel   VEEBRUAR Teooriatund „Röövkala püük jäält“ 10. veebruar kell 14.30 Taheva valla Avatud Noortekeskuses Püügiretk 22. veebruar kell 10.30 Ähijärvel   MÄRTS Teooriatund (teema sõltub ilmast) Püügiretk (sõltub ilmast)   APRILL Teooriatund „Vimb ja vimma püük“ 20. aprill kell 14.30 Taheva valla Avatud Noortekeskuses Püügiretk 2.-3. mai kell 17.00-11.00 Koiva ääres   MAI Teooriatund „Mai haug“ 5. mai kell 14.30 Taheva valla Avatud Noortekeskuses Püügiretk 17. mai varahommik Mustjõel   JUUNI Teooriatund „Õngitsemas Mustjõel + sissesöötmine“ 8. juuni kell 14.00 Taheva valla Avatud Noortekeskuses Püügiretk 13. juuni varahommik Mustjõel   LISAINFO: Rasmus Onkel – 56264816 või rasmus.onkel@gmail.com