Ööbiku Ürditalu Tsirgumäe külas vajab 10. juunist kõplajaid oma ravimtaimepõllule. Huvilistel võtta ühendust Inge Põder-Männistega telefonil 5648 7881.