Hea Valgamaa inimene ja Valgamaa sõber, kutsume Sind esitama kandidaate konkursile „Valgamaa Aasta tegu 2021“!  

Konkursi eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Valgamaal tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, vabatahtlikke ja eraannetajaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on käesoleval aastal mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele

Kandidaate saab esitada kuni 02. Jaanuarini 2022.a. aadressil   https://forms.gle/6DhCVvPnrBwyAsTW9

Konkursi „VALGAMAA AASTA TEGU“ statuut:

Konkursi eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Valgamaal tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, vabatahtlikke ja eraannetajaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on käesoleval aastal mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele Valgamaal. Konkursi korraldajaks on Valgamaa Arenguagentuur. Konkurss korraldatakse 1 kord aastas. Kandidaate võivad konkursile esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Iga taotleja võib esitada konkursile mitu kandidaati. Iseennast, oma organisatsiooni või ettevõtmist palume mitte esitada. Ühte ja sama tegu erinevatel aastatel esitada ei saa. Taotlused esitatakse elektrooniliselt.

Taotluse vorm on leitav kodulehel www.valgamaa.ee 

Taotlus peab sisaldama järgnevat informatsiooni:

– esitaja andmed (nimi, amet, telefon, kontaktaadress jne.)

– esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, telefon, kontaktaadress jne.)

– argumenteeritud selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid oma tegevusega/teoga on silma paistnud.

– lisada soovitame projekti või ettevõtmisega seotud materjale (fotod, artiklid, jne).

Taotlused vaatab läbi Valgamaa Arenguagentuuri  poolt moodustatud kuni 7-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjate esindaja, kolmanda sektori esindaja, MARO esindaja ja kohaliku meediaväljaande esindaja.  Komisjon teeb põhjendatud otsuse nominentide kinnitamiseks komisjoni koosolekul. Aasta tegija/teo kandidaatide ja laureaatide kohta peab arvestust Valgamaa Arenguagentuur, nominendid on leitavad www.valgamaa.ee.

Aasta Tegu tunnustamine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse Valgamaa Arenguagentuuri poolt.

„Valgamaa Aasta Tegu 2021″ kuulutatakse välja 14. jaanuaril 2022.a  Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuval Valgamaa tänuüritusel.  

 

Allikas: www.arenguagentuur.ee