Valga Vallavalitsus ootab 20. jaanuariks ettepanekuid, keda tunnustada tänavu Valga aastaringi auhinnaga. Aastaringiga tunnustatakse möödunud aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele, kollektiividele või algatustele.

Asevallavanem Kalmer Sarve sõnul soovitakse tunnustamisega esile tõsta inimesi, kes on ühel või teisel moel panustanud valla arengusse „Soovime avaldada austust ja tänu kõigile neile, kelle tegevus on toetanud meie piirkonna heaolu. Märkame enese ümber häid tegusid, pühendunud inimesi ja kaalukaid saavutusi. Tunnustamisega väärtustame ja tõstame esile erilisi panuseid meie ühise valla ellu,” selgitas Sarv.

Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi. Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik isikud, samuti Valga vallas tegutsevad asutused, organisatsioonid ja ühendused. Ettepanek tuleks esitada kirjalikult ning see peaks sisaldama andmeid kandidaadi kohta, ülevaadet tema tegevusest ja selgitust, mis just seda inimest, organisatsiooni, algatust või tegu tasuks teiste hulgast esile tõsta ja tunnustada.

Valga aastaringi auhinnad antakse üle 22. veebruaril 2019 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Nominentide nimed ja auhinna saajad avalikustatakse Valga valla kodulehel www.valga.ee.

Oma ettepanekud palume saata e-posti aadressile valga@valga.ee või kirjalikult Valga Vallavalitsusse (Puiestee 8, Valga) hiljemalt 20.01.2019.