Head Rõuge valla elanikud! Viime 13. maist kuni 6. juunini läbi kultuuri ja vaba aja küsitluse, et läbi mõelda meie valla kultuurielu head ja arendamist vajavad küljed.

Küsimustikele saab vastata nii veebis aadressil rauge.ee/kysitlus kui ka paberkandjal. Lisaks ilmub väljalõigatav küsitlusleht ka valla lehe „Mägede Hääl” 27. mai numbris.

Trükitud küsimustikud koos vastuskastidega ootavad teid Rõuge valla raamatukogudes, aga ka Coopi kauplustes Rõuges, Haanjas, Ruusmäel, Missos, Mõnistes ning Varstus.

Nimetatud kohtadesse saate viia ka lehest välja lõigatud küsitluslehe.

Kontaktandmetega vastajate vahel loosime välja mõnusa kultuurisündmuse pääsmed!

Iga vastus loeb, koos teeme elu põnevaks ja sisukaks. Aitäh ette!

Rõuge valla kultuuritegelased

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee