Kuulutame välja ideekorje Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel tekkivale uuele omavalitsusüksusele nimeideede leidmiseks.

Ideekorje eesmärk on koguda erinevaid ideid ja arvamusi selle kohta, mis võiks olla loodava ühisvalla nimi. Laekunud ettepanekud vaatab läbi ühinemise juhtrühm ning vajadusel suunatakse nimevariandid novembris 2016 toimuvale haldusreformi rahvahääletusele.

Vastavalt kohanimenõukogu soovitusele tuleks eelistada pika järjepideva traditsiooniga maa-alaliste üksuste või looduspiirkondade nimesid. Nimi peaks olema piirkonda iseloomustav või selline, mille järgi piirkonda laiemalt tuntakse. Hoiduda tuleks sidekriipsuga ühendatud ja liiga pikkadest ning meelevaldse mehaanilise liitmise teel saadud nimedest (nt valdade nimede esitähed).

Ideekorje tähtaeg on 15. september 2016 kell 14.00. Ettepanekuid oodatakse eelistatult e-posti aadressile haldusreform@gmail.com, aga ka posti teel asjaomaste vallavalitsuste aadressidel või otse vallakantseleidesse.

Ettepanekule tuleb lisada oma nimi ja kontaktandmed, paberil laekuvad ettepanekud tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel on märksõna “Nimeidee konkurss”. Iga idee esitajal on õigus esitada kuni 3 nimeettepanekut. Kõigi ettepanekute esitajate vahel loositakse välja erinevaid auhindu.

Ühinemise juhtrühm vaatab laekunud ettepanekud üle septembris toimuval koosolekul.

Täpsemat infot haldusreformi protsessi kohta saab läbirääkimisi pidavate valdade kodulehtedelt.

 

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002 Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee