Valga valla kaasava eelarve rahvahääletusel sai enim hääli idee rajada valgustusega purskkaev Pedeli jõele (163 häält) ja teisele kohale tuli 107 häälega korvpalliplatsi rajamine Lüllemäele. Kuna nimetatud objektid asuvad erinevates valla piirkondades, siis viiaksegi ellu kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Vastavalt määrusele viib ideed ellu vallavalitsus koostöös idee esitajaga hiljemalt järgmise aasta lõpuks.
 
Rahvahääletuse tulemustega saab tutvuda elektroonilises infosüsteemis VOLIS: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=340361

 
Valga valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi jaotatakse kogusumma, 50 000 eurot vähemalt kahe rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud idee vahel, tingimusel, et need asuvad valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 25 000 eurot.
 
24. mai–6. juuni toimunud ideekorje järel laekus Valga valla kaasava eelarve jaoks 21 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 16 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. 20.–30. juuli toimunud rahvahääletusel osales 592 inimest, kes andsid kokku 1075 häält.
 
Kaasav eelarve on olemuselt üks osalusdemokraatia avaldumise vorme. Eri riikides on kaasavat eelarvet rakendatud üsna erineval moel, kuid ühine on see, et elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse tegevusplaanide koostamisse.