Renoveerimisel tuleb kasutada looduslikke materjale, säästva renoveerimise põhimõtteid ning ajaloolise ehitisega sobituvaid töövõtteid.

Tall-heinaküün asub Valgamaal Valga vallas (endises Taheva vallas) Tsirgumäe külas.

 

Teostada tuleb järgmised tööd:

  • Tall-heinaküüni kivivundamendi renoveerimine. Sh kivivundamendi puhastamine, olemasoleva vundamendi korrastamine ning puuduva vundamendiosa taastamine looduslike materjalidega (maakivi, lubimört). Kogupind: 60 m2
  • Tall-heinaküüni seinte renoveerimine. Tegemist on ümarpalgist seinaga. Tööde käigus tuleb olemasolevad palgid üle kontrollida ning asendada pehkinud palgid uute palkidega. Kogupind: 146 m2
  • Tallile akende paigaldamine. Talli sentesse tuleb renoveerimise käigus lõigata (suuremaks) aknaavad ning paigaldada aknad (ei pea lahti käima). Kogupind: 3 m2
  • Tallile salooniuste paigaldamine. Olemasolevasse ukseauku tuleb paigaldada täispuidust salooniuksed. Kogupind: 4 m2.
  • Tall-heinaküüni katuse renoveerimine. Olemasolev katus on eterniidist. See tuleb eemaldada ja eterniit keskkonnasäästlikult utiliseerida. Amortiseerunud puidust katusekonstruktsioonielemendid tuleb asendada. Paigaldada tuleb uus laastukatus. Kogupind: 183 m2
  • Tall-heinaküünile põranda paigaldamine. Olemasolev põrand on muldpõrand. Paigaldada tuleb pakkpõrand ja teha põranda paigalduseks vajalikud eeltööd. Põrand peab taluma suurt koormust ja pidevat kasutamist. Kogupind: 125 m2.
  • Talli kahe hobuseboksi ehitamine. Talli tuleb ehitada kaks puidust hobuseboksi.
  • Talli juurde väliköögi ehitus. Talli otsaseinas on vana amortiseerunud varikatus. See tuleb lammutada ning asendada uue varikatusega, tuult varjavate seintega ja pakkpõrandaga. Varikatuse alusesse ruumi tuleb ehitada puidust väliköök koos söögitegemiseks vajalike tööpindadegaja hoiustamiskohtadega. Köögi jaoks vajaliku laastukatuse ning pakkpõranda ruutmeetrid on juba sisse arvestatud talli laastukatuse ning pakkpõranda pindaladesse.
  • Hobuste kopli puitpiirded. Talli juures oleval hobusekoplil tuleb olemasolev aed eemaldada, utiliseerida ning asendada puidust piiretega. Kogupikkus: 250 m.

Kõik kasutatavad materjalid ja töövahendid, sh kasutatavad täitematerjalid ja kinnitusvahendid peavad olema looduslikku ja ökoloogiliselt puhast päritolu. Materjalid hangib töövõtja. Töövõtted ja rakendatavad tehnikad peavad olema ajalooliselt autentsed ja sobituma vanaaja võtetega. Tööde käigus tekkivad jäägid ja eemaldatavad materjalid tuleb utiliseerida keskkonnasäästlikult.

 

Objektiga tutvumine toimub 3. aprillil 2018 kell 12:00.

Kogunemiskoht: Taheva Sanatoorium.

Lisainfo telefonil: 5054 948. Oma osalemisest palume anda märku SIIN (lehekülje lõpust leiad kommenteerimisala, lisada sinna palun oma ehitusettevõtte nimi ning kontaktinfo.)

Hinnapakkumiste esitamise lõpptähtaeg: 12. aprill 2018

Tööde aeg: 1. mai 2018 – 1. juuni 2018

Pakkumiste tegemiseks palume kasutada PRIA hankevormi