Koolitus toimub 05.-06.11.2016 Valga Lastekodu Kurepesa ruumides.   Sihtrühm: lapsevanemad, üksikvanemad, vägivaldses suhtes olevad paarid, üksikemad, eriala spetsialistid nagu näit lastekaitsjad, sotsiaaltöötajad, arstid, psühholoogid jne (täpsemalt lisatud failides). PREP paarisuhtekoolitusel põhinev koolitusprogramm „Minu suhe on minu kätes” (ingl Within My Reach) õpetab konkreetseid oskuseid ja annab palju kasulikku infot teemade käsitlemiseks, millest tavaliselt palju ei räägita.   Koolitus aitab mõista, mida ja kuidas teha, et paarisuhted oleksid toimivad ja pakuks rahulolu ja leida vastuseid küsimustele:

  • milline on hea ja turvaline suhe?
  • miks inimesed tülitsevad?
  • mida on vaja hea suhete jaoks?
  • mida teha, et ise olla hea suhte loojaks?

  Programm aitab osalejal:

  • suhtlemise ohumärke märgata, neid austust ja lugupidamist väljendavate suhtlemisoskustega asendada;
  • stressiga paremini toime tulla ja selle negatiivset mõju lähisuhetes vähendada;
  • uurida isiklikke vajadusi ja ootusi ning nende rolli oma otsustusprotsessides mõista;
  • armumisprotsessi tekkepõhjusi mõista ja sellest lähtuval oma isiklikes suhetes otsuseid targalt vastu võtta;
  • pühendumise olulisust teadvustada, et jõuda püsiva ja õnneliku paarisuhteni;
  • vältida mitte andestamise ja truudusetuse korral ebatervesse paarisuhtesse sattumist.

  Lõppkasusaajad käesolevas projektis on lapsed, kes kasvavad üles tervemates peredes ja turvalisemas kasvukeskkonnas, kus nende vanemad on omandanud senisest paremad sotsiaalpsühholoogilised toimetulekuoskused. Koolitus toimub interaktiivselt, sisaldades lühiloenguid, harjutusi ja arutelusid, milles aktiivsuse määr ja isikliku kogemuse jagamine on vabatahtlik.   Projekti aitab rahastada Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Omaosalus koolitusel osalejale 45 eurot.   Koolitajad: Anneli Kritðmann-Lekðtedt ja Kai-Reet Mereste Tennes Registreerida saab SIIN.