Lüllemäe Rahvaõpistu annab teada, et viis ellu projekti “Piirkonna tuntus ja areng läbi käsitöö. Projekti rahastas Siseministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Projekti raames soetati rullpress, käsiektruuder, savid ja glasuurid. Toimus 4 õppepäeva, mille raames õpiti töötama rullpressi ja käsiektruudriga ning valmistati erinevaid meeneid