SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada Taheva Vallavalitsuse projektitoetuse “Hargla kooli ja lasteaia keskkonnaveerand kevad 2016” taotlust 2154,08 euroga. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada Taheva Vallavalitsuse projektitoetuse “Hargla koolihoone keldriosa elektritööd ja soojustamine koos sadevee ärajuhtimisega, III etapp” taotlust 32 000 euroga. Ehitustööd on planeeritud 2016. aastasse.