Kui elad Valga vallas, kuid ei ole end veel valla elanikuks registreerinud, tee seda enne 31. detsembrit. See otsus tagab, et alates 1. jaanuarist 2022. aastal hakkab Sinu tulumaks laekuma Valga  valla eelarvesse ning annad oma panuse koduvalla arengusse.  Lisaks tulude laekumisele annab see meile parema ülevaate oma elanike arvust ning aitab paremini planeerida elukorraldust, valla pakutavaid teenuseid ja toetuseid, aga ka lasteaia- ja koolikohti.

Kõigi uute vallakodanike vahel loositakse välja peaauhind 500 eurot. Kõik kampaaniaperioodil registrisse kirjutatud inimesed saavad kingituseks väikese valla meene.

Loosimine toimub jaanuaris 2022 kõikide nende inimeste vahel, kes on kampaania ajavahemikus ehk 1. detsembrist kuni 31. detsembrini 2021 ennast registreerinud Valga valla elanikuks. Vallasisene ümberregistreerimine loosis osalemiseks ei kvalifitseeru.

Kuidas Valga valla elanikuks registreeruda? Elukohateate saate esitada:

  • e-rahvastikuregistris (vajalik sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga)
  • saates digiallkirjastatult e-postiga elukohajärgsele vallavalitsusele valga@valga.ee
  • saates tavapostiga elukohajärgsele vallavalitsusele  (Puiestee tn 8, Valga) lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
  • vallavalitsuses kohapeal (Puiestee tn 8, Valga) saab eelnevalt ette registreerudes täita elukohateate avalduse rahvastikutoimingute spetsialisti juures. Kontakt:  766 9938, piret.villemson@valga.ee.

Lisainfot saab vallavalitsuse üldtelefonilt +372 766 9900.

Iga vallaelaniku huvides on, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale.

 

Allikas: www.valga.ee