Keskkonnaminister on otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, mis on ära toodud enampakkumisteates. Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet.   Karula vallas on enampakkumisel üks kinnistu: Valga maakond Karula vald Pugritsa küla Mäe-Saprani kinnisasi (28901:002:0040; 20,68 ha; (M)) alghind 39 290.-, tagatisraha 3 920.-