Rõuge valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul Rõuge valla kodulehel 25. augustist 7. septembrini. 

Avaliku väljapaneku ajal saavad kõik esitada väljapanekul olevate dokumentide kohta arvamusi ja ettepanekuid vallavalitsuse üldmeiliaadressile vald@rauge.ee.

Laekunud arvamuste ja ettepanekute avalik arutelu toimub neljapäeval, 16. septembril kell 18−20 Rõuge rahvamajas.

 

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee