Seoses ilmastikuoludest tingitud teede kandevõime vähenemisega kehtib Rõuge valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel alates 1. novembrist ajutine liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab 8 tonni. Teedele paigaldatakse vastavad liiklusmärgid.

Operatiivsõidukitele ja AS Eesti Keskkonnateenuste jäätmeveokitele rakendub liikluspiiranguga teedel erisus, mille puhul ei pea liikluskeelu alasse sisenemiseks eriluba taotlema. Kõik teised, kes soovivad liikluskeelu alasse siseneda, saavad selleks esitada taotluse vastavalt Majandus-ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korrale”.

Liikluspiirang kehtib seni, kuni võetakse vastu seda muutev korraldus. Liikluspiirangu korralduse mittetäitjaid võib karistada liiklusseaduse § 2612 ja § 2613 sätestatud korras. 

Kogu teave liikluspiirangute kohta on leitav Maanteeameti liiklusinfo portaalis Tarktee.ee.