Rõuge vallavalitsus võtab tagasi haridusvaldkonna ümberkorraldamise eelnõu. Aja maha võtmine on tingitud kogukondade tugevast vastuseisust ja erinevatest seisukohtadest pakutud ümberkorralduste kavale. 

Rõuge valla haridusasutuste ümberkorraldamise plaaniga minnakse siiski edasi, sest praegune haridusvõrk ei ole jätkusuutlik eelkõige riikliku rahastamise kontekstis. Järgmine tähtaeg haridusvõrgu ümberkorraldamiseks on 1. aprill 2024, see võimaldab kaasata kogukondasid ja käsitleda kõiki asjaolusid põhjalikumalt. Lootust annavad ka moodustatava valitsuskoalitsiooni läbirääkimistelt kõlanud mõtted, et maakoole hakatakse toetama senisest enam.

Aga et saada hariduskulude kasvuga juba sel aastal pisutki paremini hakkama, vaadatakse koostöös direktoritega kõigis valla haridusasutustes üle koormused ja palgakorraldus ning suunatakse asutusi senisest enam omavahel koostööd tegema.

Vallavalitsus tänab kõiki kogukondi, õpilasesindusi, hoolekogusid, noortevolikogu ja volikogu komisjone tehtud töö ning eelnõusse saadetud ettepanekute eest. Neid saab aluseks võtta tulevaste arutelude planeerimisel.

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee