Rõuge Vallavolikogu on 27. jaanuaril 2016 toimunud istungil otsustanud algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning teha ettepaneku Haanja, Mõniste ja Varstu Vallavolikogudele alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.