SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada kahte Taheva Vallavalitsuse projektitaotlust. Toetuse summas 1594,71 eurot sai projekt “Hargla kooli ja lasteaia keskkonnaveerand sügis 2016” ja summas 1848 eurot projekt “Mustjõe kalapäev 2016”.