Hargla Kooli õpilased läbivad projekti raames järgmised loodusõppeprogrammid: 1) 1. kuni 4. klass ja lasteaed (2 gruppi) Pähni looduskeskuses õppeprogrammi „Läbi metsa põllu äärde”; 2) 1. kuni 4. klass ja lasteaed (2 gruppi, kaasatud on ka lasteaialaste vanemad) Järvemuuseumis (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus) õppeprogrammi „KALAD”; 3) 5. kuni 9. klass (2 gruppi) Järvemuuseumis (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus) õppeprogrammi „KALAD”; 4) 5. kuni 9. klass Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi õppeprogrammi „Eksootilised lemmikloomad loodusmuuseumi elavnurgas”.   Projekti tulemusel on Hargla Kooli õpilaste ja lasteaialaste õppetundides õpitav seotud aktiivõppeprogrammiga looduskeskuses, mistõttu kinnistuvad nende tundides omandatud teadmised paremini.