SA Keskkonnainvesteeringute Keskus tõstab oma 2015. aasta aastaraamatus esile ka Taheva Vallavalitsuse projekti, mille raames uuendati Hargla Kooli ja Hargla, Taheva ja Koikküla külade veepuhastusseadmed ning mille tulemusel paranes nendes piirkondades ühisveevärgist antava joogivee kvaliteet. KIKi aastaraamatu leiad SIIT