MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored isad.   Stipendiumifondi suurus 2016. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 1. veebruar. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust. Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks;
  • õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks;
  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „2015. aastal said õppetegevuseks stipendiumi 143 vanemlikku hoolt vajavat noort, sh 17 noort ema. Õppestipendiumit õpingute alustamiseks või jätkamiseks saavad emade kõrval taotleda ka noored isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat. Haridus annab kõigile võrdsed võimalused tööturul kandideerimiseks ning tagab, et noored ei peaks hariduse puudumisel kukkuma alla vaesuspiiri.” Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on emaks või isaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.   Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks leiad SIIT     Lisainfo: Merike Villard Projektijuht MTÜ SEB Heategevusfond + 372 665 5615 +372 506 0953 merike.villard@heategevusfond.ee stipendium@heategevusfond.ee www.heategevusfond.ee