Rohumaaveise kasvatusega tegelev talu, ärinimega Sentafarm OÜ, otsib praktikanti, kes omandab või on omandanud baasteadmised agronoomias, erilise pühendumisega rohumaaviljelusele. Sentafarm OÜ on 1921. aasta aprillis Võrumaal Mõnistes asutatud talu, mis on läbi aastakümnete kuulunud perekond Noorkõivudele. 2004. aastal alustati lihaveiste, aberdiin-anguste, kasvatamisega. 127 pealine ammlehmade põhikari toodab igal aasta üle saja müügilooma nii lihaks kui ka karjadele järelkasvuks. 2010. aastal asutas Sentafarm OÜ koos 10 lihaveisekasvatajaga MTÜ Liivimaa Lihaveise. Alates selles on kõik Mõnistes kasvatatud aberdiin-anguse pullid jõudnud eestlaste toidulauale. 2014. aasta suvest on MTÜ Liivimaa Lihaveis tunnustatud mahemärgiga ning riikliku kvaliteedikavaga “rohumaal kasvanud”. Selleks, et arendada edasi loomade heaolust ja keskkonnast lugupidavat ning inimese tervisele ja liha maitsetele pühenduvat loomakasvatust on vaja pühenduda lihaveiste söötmisele nii karjamaal kui ka talvisel ajal. See on põhjuseks, miks otsida enda tallu noort inimest, kellel on olemas baasteadmised agronoomiast ja rohumaaviljelusest, et koos edasi arendada kogu maailmas alles arenevat rohumaaveisekasvatust. Praktikandilt ootame:

  • soovi end arendada rohumaaviljeluse valdkonnas;
  • soovi pühenduda;
  • uuendustele avatust;
  • õppimisvõimet;
  • inglisekeelse materjali lugemisoskust;
  • ei tohiks karta suuri loomi ja füüsilist tööd.

Praktikandiga sooviksime koostööd alustada võimalusel maikuust ning praktika võiks kesta kuni karjatamisperioodi lõpuni. Praktika toimumise ajaks tagab Sentafarm OÜ elamistingimused talus. Mõlemapoolse huvi korral võimalus pakkuda ka pikemaajalist koostööd ning osalemist erinevates rohumaaveisekasvatust puudutavates projektides. Huvi korral palun võtta ühendust kuni 20. aprillini Katrin Noorkõivuga kas telefoni teel 515 2408 või saata e-kiri katrin@sentafarm.ee. Vaata lisa www.sentafarm.ee või www.liivimaalihaveis.ee.