Sihtasutus Taheva Sanatoorium osutab hankesse tehtud eduka pakkumuse tulemusel Sotsiaalkindlustusametile kaitstud töötamise teenust.

Teenuse sihtgrupp on vähenenud töövõimega tööealised inimesed alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani. Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse eesmärk on pakkuda kliendile töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töökeskkonnas ning tuge suundumisel tööturuteenustele ja inimeste toetamine avatud tööturul tööle saamisel.

Teenus on töötegemise võimalus tegevusjuhendajate juhendamisel ja psühhosotsiaalse toe pakkumisel klientidele, kes oma erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenust pakutakse SA Taheva Sanatooriumi ja Taheva Vallavalitsuse struktuurides ettenähtud töökohtadel teenuse saajatele sobivas, toetatud ja kohandatud keskkonnas, kus on tagatud kliendile vajalikul määral töötamise juhendamine ja psühhosotsiaalne tugi.

Sihtasutus osutab vastavalt pakkumusele ning maakondlikule vajadusele teenust Valga maakonnas 15 kliendile, millest viis kohta on mõeldud nägemispuudega isikutele. Sihtasutus osutab kaitstud töötamise teenust Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel 2016. aasta lõpuni.