Sotsiokraatia on strateegiliste otsuste tegemise meetod ehk juhtimismudel, mille kasutamise tulemusel osalejate konkurentsil ja eraldatusel põhinev maailmavaade on asendunud koostööl, ühendatusel, teadlikkusel ja terviklikkusel põhineva elukäsitlusega.

21. mail k.a toimus Hargla maakultuurimajas ühepäevane sotsiokraatiakoolitus, mille läbiviijaks oli Paavo Eensalu Mõisamaa Ökokeskusest. Koolitusel osales seitse inimest, kes läbisid selle tõelise innu ja entusiasmiga. Osalejad võtsid vastu otsuse edaspidi rakendada sotsiokraatia meetodit, kus see vähegi võimalik on, ja selle kaudu levitada sotsiokraatilise otsustamise meetodit kogu Taheva külade piirkonnas, mis oligi koolituse põhieesmärk.

Koolitusel tutvustati sotsiokraatia põhimõtteid ja meetodit ning näidisena tehti läbi otsustusprotsess teemal, kuidas tähistada kogukonna jaanipäeva või pööripäeva. Protsessi käigus said osalejad kogeda, kui keeruline on sõnastada küsimust, mida otsustamisele panna, ja kui palju nõuab aega ringis kõigi ärakuulamine, kõikide arvamustega arvestamine ja kui kerge on lõpuks siiski peale pikka protsessi jõuda ühisele otsusele, millega kõik rahule jäävad.

Koolituse läbiviimist toetas Valga vald.