Projekti eesmärk oli parandada omavahelist koostööd, et koolis tekiks õppimiseks parem õhkkond. Parem keskkond õppimiseks tagab omakorda parema vaimse keskkonna.

Meie väljasõit algas Kuperjanovi jalaväepataljoni külastamisega, kus näidati meile, kuidas näeb välja kaitseväelaste elu. Saime teada, kuidas toimivad reeglid ja distsipliin ning mis motiveerib nendest kinni pidama. Külastuse lõpus läksime koos kaitseväelastega sööma. Oli väga põnev jälgida, kuidas kõik toimis nagu õlitatult.

Teiseks peatuskohaks oli Rõuge noortekeskus. Selle külastamise ideeks oli see, et saaksime näha, missugused erinevad võimalused on teistes noortekeskustes. Rõuge noortekeskuse maja inspireeris meid üheskoos tegutsema.

Sealt edasi viis meie teekond Lüllemäe noortekeskusesse. Seal ootas meid ees välisvabatahtlikust kokk Vili, kellega koos valmistasime tortillasid ja iirisemaiust. Kõik maitses imeliselt.
Päeva lõpetas ühine grupinõustamine, mille viis läbi Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi. Selle käigus sai selgeks, et peame veel arendama oma suhtlemis- ja koostööoskust, et üksteisega paremini läbi saada. Oleme rahul sellega, et meil tekkis plaan, kuidas asja edasi arendada.

Projektikonkurssi “Ideeviit” rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.