Taheva Häälekandja ootab kaastöid 16. septembrini 2016. Materjal saata aadressile vallavanem@taheva.ee või tuua vallamajja.