Taheva Häälekandja ootab kaastöid septembri lõpus ilmuvasse lehte kuni 18. septembrini. Palume materjal saata aadressile vallavanem@taheva.ee või tuua vallamajja.