Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjon otsustas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist 16.12.2014 toetada Taheva Vallavalitsuse taotlust “Taheva Sanatooriumi ravihoone 2 ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine” 25 468 euroga. Projekti raames rekonstrueeritakse 2015. aasta esimeses pooles Taheva Sanatooriumis Tsirgumäe külas hooldekodu osakonna teise maja ventilatsioonisüsteem.