Juuli lõpuga lõppesid Taheva Sanatooriumi ühes hooldekodu hoones (ravihoone 2) Tsirgumäe külas ka ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd. Ravihoone 2 on ehitatud esimese Eesti Vabariigi ajal lagunenud mõisa abihoone vundamentidele. 1957. aastal ehitati sanatooriumi ravihoonele juurde kaks trepikoda. 2008. aastal rekonstrueeriti elektrisüsteem, 2009. aastal paigaldati tuletõkkeuksed ja 2011. aastal soojustati hoone fassaad, vahetati katusekate, rekonstrueeriti hoone küttesüsteem ja paigaldati piksekaitse. Olemasolev ventilatsioonisüsteem oli vaid loomulik väljatõmme ning värske õhu juurdepääs toimus läbi konstruktsioonide ebatiheduste või akende ning välisuste avamise teel, mistõttu hoone vajas mehaanilist sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni. Uue ventilatsioonisüsteemi ehitustööd toimusid 2015. aasta suvel. Hoonesse paigaldati tsentraalne mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, mille tulemusel on tagatud hooldekodu ruumides nõuetekohane sisekliima. Tööde kogumaksumuseks kujunes 36 360 eurot, millest Ettevõtluse Arendamise SA finantseeris läbi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 25 468 eurot ning ülejäänud osa oli Taheva Vallavalitsuse omafinantseering. Töid teostas hankemenetluse kaudu edukaks tunnistatud pakkuja Osaühing „Santex“, omanikujärelevalvet tegi OÜ Tarva-Ehitusest Mati Kull. SA Taheva Sanatoorium osutab erinevaid hoolekandeteenuseid. Käesoleva hetkel on üldtüüpi hooldekodu teenusel kuni 55 klienti, asenduskodu teenusel 23 kasvandikku, igapäevaelu toetamise teenusel 10 klienti, toetatud elamise teenusel 10 klienti, ööpäevaringsel erihooldusteenusel 10 klienti ja töötamise toetamise teenusel 5 klienti. Lisaks osutab sihtasutus vajadusel turvakodu teenust lastele ja tööharjutuse ja tööpraktika teenust pikaajalistele töötutele. Monika Rogenbaum