Taheva valla ajaleht Taheva Häälekandja ootab kaastöid kuni 12. detsembrini aadressile vallavanem@taheva.ee või vallamajja.